Przystanek Lawenda

W czerwcu rozpo­czyna się sezon lawen­dowy. Tydzień temu odwie­dzi­łam Przysta­nek Lawenda – planta­cję lawendy znajdu­jącą się na Mazow­szu w powie­cie płockim, aby dowie­dzieć się paru rzeczy na temat jej uprawy i zasto­so­wań. Efektem tego jest wywiad (czy raczej infor­ma­tywna rozmowa przy herba­cie) z eksper­tami od lawendy, czyli państwem Magda­leną i Huber­tem Kacprzak, właści­cie­lami planta­cji.       Mała Herba­ciarka: Kiedy […]

Marokańska herbata

Bałam się, że pod koniec sierp­nia krótkie spodenki trafią na dno szafy. Na szczę­ście tak się nie stało! Piękna, słoneczna pogoda… aż się prosi o  jakiś orzeź­wia­jący napój, oczywi­ście u mnie jak zwykle herba­ciany. Wybór był prosty — marokań­ska herbata.     Napój ten pocho­dzi z rejonów północ­nej Afryki. Inne jego nazwy to, między innymi, herbata miętowa, ataj […]