Herbaciana pocztówka

Przyszła jesień. Długie wieczory, ciepłe swetry i kubki z herbatą, jeszcze chętniej pitą o tej porze roku ze względu na panującą za oknem pogodę. Coraz częściej przywo­łuje się myślą wakacyjne słońce… W ten nostal­giczny czas wycią­gnę­łam pewną pocztówkę, którą dosta­łam od przyja­ciółki w sierp­niu. Uwiel­biam dosta­wać kartki i listy, ogrom­nie się cieszę z każdej otwie­ra­nej koperty, ale ta była zupeł­nie wyjąt­kowa…   […]

Humm Kombucha Chai

Co przywieźć miłośniczce herbaty z podróży? Oczywi­ście coś związa­nego z tym napojem. Ostat­nio dosta­łam od mojego kocha­nego chłopaka przywie­zioną z USA butelkę Humm Kombu­cha Chai.     O kombu­chy (czyt. kombu­czy) słysza­łam wcześniej, jednak niewiele. Wiedzia­łam, że fermen­ta­cja, że jakiś grzyb, ale nigdy nie zgłębia­łam tematu. W ostatni weekend, dostaw­szy butelkę tego napoju, jako świadomy konsu­ment posta­no­wi­łam dowie­dzieć się […]