O mnie

Licealistka, mat-fiz. Z zamiło­wa­nia pijaczka. Herbaty, oczywi­ście. Chętnie również gości w swoim kubku zioła, siorbie yerba mate. W wolnym czasie śpiewa, gra w gry planszowe z przyja­ciółmi. Pisze listy, wysyła i otrzy­muje pocztówki z różnych zakąt­ków Świata. Kolek­cjo­nuje je, podob­nie jak karteczki od herbat toreb­ko­wych. Kocha wszystko «hand-made» i samodziel­nie także popeł­nia takie rzeczy; różnego rodzaju, różnymi techni­kami i z różnymi efektami… Uwiel­bia space­ro­wać po lasach — zieleń i bliskość natury niezwy­kle odpręża.